FEIXUC

pesar-li el cul (a algú) O, algú, ésser feixuc a causa del seu excés de pes

A la Maria li pesa el cul. A veure si s’aprima i torna a recuperar l’agilitat d’abans

pesar-li el greix (a algú)