FEINER

dia laborable SN, dia no festiu, en el qual es pot treballar en feines servils

Demà és un dia laborable / Els dies laborables no m’agrada anar-me’n a dormir tard

dia feiner, dia obrer, dia de cada dia

dia festiu (ant.), dia de folga (ant.), dia de festa (ant.)

dia obrer SN, dia no festiu, en el qual es pot treballar en feines servils (A-M)

Avui és dia obrer; abans, es feia festa, però l’han suprimida (R-M)

dia de cada dia, dia feiner, dia laborable

dia de folga (ant.), dia festiu (ant.), dia de festa (ant.)