FEBLE

de carn SP, [ésser] subjecte a les misèries i febleses humanes / [ésser] humà, sensible al treball, als ultratges, etc. (IEC, EC)

No el critiqueu, tots som de carn i podem cometre les mateixes faltes que ell (R-M)

de carn i ossos

ésser poca cosa (algú) SV, dit d’una persona feble, insignificant, físicament o de caràcter (IEC)

És poca cosa; per això sempre es posa malalta / Tan alt i ferm que és ell, s’ha casat amb una dona que sembla molt poca cosa; l’aspecte d’ella és malaltís (També s’usa amb el verb semblar, amb els quantificadors molt o tan en posició preadjectival i amb les formes ésser poqueta cosa (algú) i ésser poca coseta (algú)) (*, R-M)

mitja merda, mitja tita, ésser un tifa, fluix com una estopa, mitja cerilla, mico filós, com un cuc d’aglà, ésser de cotó fluix (algú)

prim com una neula (p.ext.), ésser un gastament (algú) (p.ext.)

estàtua amb peus d’argila SN, persona o cosa la grandesa o la força de la qual té una base fràgil (IEC)

Tal com el veus, és una estàtua amb peus d’argila; bastaria que es descobrissin algunes circumstàncies del seu passat per a fer-li perdre tot el prestigi (R-M)

de nyigui-nyogui

de peu de banc (p.ext.)

home moll SN, home de caràcter feble, sense voluntat / home dèbil d’esperit, que no té duresa (IEC, A-M)

No té iniciativa, és un home moll

ésser un figa blana, ésser un figaflor, ésser un figa molla, més moll que una figaflor

no tenir ulls per a veure (alguna cosa) SV, no poder suportar la vista d’una cosa trista, d’una desgràcia, etc. (EC)

No tinc ulls per a veure tanta crueltat / No tenien prou ulls per a mirar com eren de consentits els seus fills (També s’usa amb el quantificador prou en posició prenominal i amb el verb mirar)

tenir cor (de fer alguna cosa) (ant.)