FAVORITISME

tres per tu i dues per mi SCoord, favoritismes mutus (R-M)

No vull intervenir en aquella comissió; estan acostumats a tres per tu i dues per mi i jo sóc enemic d’aquestes conxorxes / El sistema que té de tres per tu i dues per mi és odiós (R-M)

fer compares i comares