FAVOR

tracte de favor SN, tracte afavoridor / tracte especial que concedeix certs avantatges a qui el rep (IEC, EC)

Aquesta empresa ha rebut un tracte de favor per part de l’ajuntament, que no li ha cobrat tots els impostos