FATXENDEJAR

fer el mec SV, fer-se veure / fer coses per tal de cridar l’atenció, obrar per exhibir-se (EC, *)

És un pretensiós i sempre fa el mec, no el suporto

fer-se veure, fer el tifa, fer goma, remenar la cua, fer el merda

parlar de cents i milers (p.ext.), fer el pinxo (p.ext.), fer el gall (p.ext.)

fer farons SV, faronejar / donar importància a les coses que fa un mateix (EC, *)

Sempre fa farons, li agrada presumir de tot allò que té

fer els gegants, fer-s’hi veure

anar de guais (p.ext.)

fer-se veure SV, procurar cridar l’atenció; obrar amb presumpció, per exhibir-se / fer coses per tal de cridar l’atenció, obrar per exhibir-se (A-M, EC)

No sé de què li ve fer-se veure; si no és ningú (R-M)

fer el tifa, remenar la cua, donar-se importància, fer-se l’interessant, fer goma, fer el merda, cridar l’atenció, fer el mec, pintar la cigonya, donar la nota, donar-se to

fer-s’hi veure (p.ext.), fer bocades (d’alguna cosa) (p.ext.), fer-se gros (d’alguna cosa) (p.ext.)

fer ufana (d’alguna cosa) SV, gloriejar-se d’alguna cosa, fer-s’hi veure (EC)

Sempre fa ufana dels seus mèrits, però mai no sap veure els dels altres (També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal)

fer bocades (d’alguna cosa), fer bombo (d’alguna cosa), fer plat (d’alguna cosa), fer gala (d’alguna cosa), posar-se galons

gastar fatxenda SV, fatxendejar / gallejar, captenir-se arrogantment, presumir (Fr, *)

Amb la manera com camina ja podeu endevinar que gasta fatxenda / És dels que gasten molta fatxenda sense tenir-ne motius (També s’usa amb el quantificador molt en posició prenominal)

fer el fatxenda

gastar facúndia (p.ext.), parlar de cents i milers (p.ext.)