FATIGAR

deixar mort (algú) SV, deixar algú aixafat, desfet, físicament

El professor d’educació física va deixar morts els estudiants

deixar (algú) fet pols, deixar (algú) fet caldo, moldre els ossos (a algú)

moldre els ossos (a algú) SV, fatigar extraordinàriament (IEC)

Aquella feina mol els ossos a qualsevol / Aquella caminada ens va moldre els ossos; no podíem fer ni un pas més (*, R-M)

deixar mort (algú), deixar (algú) fet pols

tenir els ossos mòlts (inv.)