FATALITAT

la llei de Murphy SD, esdevenir-se un fet, una circumstància adversa que tenia poques o molt poques possibilitats de succeir

És la llei de Murphy. Quan comences malament el dia, ja tot et surt a l’inrevés / S’ha escapat l’única possibilitat que hi havia que l’invent tingués èxit: és la llei de Murphy

ploure sobre mullat (p.ext.)