FASTUÓS

no mocar-se amb mitja màniga SV, ésser esplèndid, no ésser mesquí / voler-ho tot en gran (IEC, R-M)

Va donar una festa on tot era esplèndid; ja saps que ella no es moca amb mitja màniga; devia despendre una fortuna (R-M)

tirar de veta (p.ext.), lligar els gossos amb llonganisses (p.ext.), tirar la casa per la finestra (p.ext.)