FASTIG

ja hi som O, expressió que subratlla un fet que ja pressentíem (R-M)

Ja hi som! S’ha posat a plorar, el menut (R-M)

ja hi tornem a ser

tornem-hi, que no ha estat res (p.ext.)

més tip (d’alguna cosa) que Tarragona de peix SA, [estar] molt cansat d’alguna cosa, fastiguejat (A-M)

Estic més tip de les seves impertinències que Tarragona de peix. La propera vegada li cantaré les quaranta

tenir el sac ple de (p.ext.), estar (d’algú o d’alguna cosa) fins al coll (p.ext.)

tornem-hi, que no ha estat res O, expressió usada per a superar la sensació de cansament que produeix en l’ànim una cosa massa insistent o excessiva, o mancada d’interès

Se m’ha trencat altra vegada la corretja. Tornem-hi, que no ha estat res! A veure si per fi l’adobo (També s’usa en segona persona del singular i del plural) (R-M)

som-hi, que no ha estat res

ja hi som (p.ext.), ja hi tornem a ser (p.ext.)