FANTASIEJAR

somiar impossibles SV, fantasiar / imaginar-se coses que no poden ésser, donar com a cert o com a realitzable el que no és o bé és de quasi impossible realització, discórrer fantàsticament (R-M, *)

No veu les coses tal com són; somia impossibles (R-M)

somiar despert, somiar truites, somiar ous

viure d’il·lusions SV, viure amb vanes esperances (Fr)

Viu d’il·lusions; creu que li publicaran el llibre i no pensa que no té cap interès (R-M)

tocar de peus a terra (ant.), castells de vent (p.ext.), castells en l’aire (p.ext.), somiar truites (p.ext.), tenir el cap ple de pardals (p.ext.), posar-se una bena davant els ulls (p.ext.), tenir vent al cap (p.ext.), estar carregat de solfes (p.ext.)