FANTASIA

comptes a l’aire SN, [fer] càlculs sense fonaments sòlids (A-M)

Aquestes propostes són comptes a l’aire, fins que no disposem dels diners, no les podrem dur a terme / No m’agrada fer comptes a l’aire: fins que no tingui l’informe del banc no prendré cap decisió

castells en l’aire

fer calendaris (p.ext.), fer escandalls (p.ext.)