FAMILIARMENT

braç a braç SN, ben avinguts / de costat, amb familiaritat, amb confiança (R-M, IEC)

En les discussions ells dos sempre van braç a braç: el que defensa un, ho defensa l’altre / Ho feien braç a braç (R-M, *)

d’igual a igual (p.ext.), colze a colze (p.ext.)

en família SP, [estar] en reunió de persones unides íntimament pel parentesc o l’amistat (A-M)

Això, ho hem de discutir en família, quan hi siguem tots