FAMILIARITAT

donar llibertats (a algú) SV, permetre un tracte de molta familiaritat (EC)

Dóna llibertats a en Joan perquè faci la seva i ja veuràs què passarà / Li dónes massa llibertats (També s’usa amb el verb concedir i amb els quantificadors massa, més, poc, tant, etc. en posició prenominal)

donar llibertat (a algú) (v.f.), permetre’s llibertats (inv.), prendre’s llibertats (inv.)

permetre’s llibertats SV, demostrar, algú, amb les seves accions o la seva actitud, una familiaritat excessiva o impròpia envers un altre o els altres (EC)

Han denunciat el metge perquè deien que es permetia llibertats amb els malalts (També s’usa amb els quantificadors més, massa, tant, etc. en posició prenominal)

prendre’s llibertats

permetre’s llibertat (v.f.), donar llibertats (a algú) (inv.)

prendre’s llibertats SV, demostrar, algú, amb les seves accions o la seva actitud, una familiaritat excessiva o impròpia envers un altre o els altres (EC)

No deixis que es prengui llibertats amb tu o després no te’l podràs treure de sobre / Aquest cambrer es pren moltes llibertats amb els clients (També s’usa amb el verb agafar i amb els quantificadors massa, més, molt, tant, etc. en posició prenominal)

permetre’s llibertats

prendre’s llibertat (v.f.), donar llibertats (a algú) (inv.)