FAMILIAR

com aquell qui res SAdv, expressió per a indicar que entre les persones s’estableix un tracte familiar; actuant d’una manera natural

Va demanar-li augment de sou com aquell qui res, sense por / Trucava per telèfon com aquell que res, sense demanar permís (També s’usa amb les formes com aquell que res i com qui res)

com si fos a casa seva, com aquell qui no fa res

com si fos a casa seva SAdv, expressió per a indicar que entre les persones s’estableix un tracte familiar

Va entrar al despatx del director com si fos a casa seva

com aquell qui res

com a cal sogre (p.ext.)