FAMÓS

de fama SP, famós / dit per a referir-se a algú que té una certa anomenada, que és famós (EC, *)

És un metge de fama (EC)

de renom, de nota

tenir en brama de (p.ext.)

de nota SP, important / dit per a referir-se a algú que té una certa anomenada, que és famós (R-M, *)

És un escriptor de nota; ha publicat llibres arreu del món (R-M)

de renom, de fama, d’alt nivell, tenir nom

haver-n’hi per vida d’hereus (p.ext.)

de renom SP, dit per a referir-se a algú que té una certa anomenada, que és famós

És un actor de renom, no perquè hagi fet grans papers sinó perquè és de bon veure / L’èxit de la seva primera novel·la el va convertir en un escriptor de renom

de nota, de fama, d’alt nivell, tenir nom

ésser un ningú (ant.), fer-se un nom (p.ext.)

estar en voga SV, fer-se famós / gaudir de l’acceptació general (Fr, IEC)

Aquest actor està en voga, totes les revistes contenen fotos seves

fer forrolla, fer parlar dels seus cabells, de moda

a la penombra (ant.)

fer forrolla SV, estar en voga, fer parlar molt de si, fer soroll (IEC)

És un cantant que fa forrolla entre els amants del folk / Aquesta novel·la farà forrolla / Amb les seves innovacions va fer forrolla (R-M, EC, EC)

fer crit, estar en voga

fer furor (p.ext.), fer sensació (p.ext.), fer tro (p.ext.)

fer parlar dels seus cabells SV, fer nom, tenir molta anomenada (A-M)

Aquest noi farà parlar dels seus cabells: tan petit i ja el coneix tothom / És un home que fa parlar dels seus cabells (*, A-M)

estar en voga

fer-se un nom SV, adquirir fama, reputació (IEC)

Vol fer-se un nom en el món del teatre / De mica en mica s’ha fet un nom (R-M, EC)

obrir-se camí

a la penombra (ant.), de renom (p.ext.)

fer soroll SV, colpir l’atenció fent parlar de si, fer molta impressió (EC)

La seva entrevista ha fet soroll al departament: tothom en parla

fer crit, deixar ratlles fetes

fer tro (p.ext.)

passar a la història SV, esdevenir famós / expressió, sovint hiperbòlica o irònica, amb què hom indica que algú o alguna cosa mereix el record de la posteritat (R-M, EC)

Molts fets que han passat a la història no són precisament lloables / Ha passat a la història per la fidelitat al seu país / És un home que passarà a la història per les seves grans obres literàries (R-M, R-M, *)

passar a la posteritat

a la penombra (ant.), vella glòria (p.ext.), haver-n’hi per vida d’hereus (p.ext.)

passar a la posteritat SV, esdevenir famós, merèixer el record de la posteritat

Aquest vehicle ecològic passarà a la posteritat

passar a la història

vella glòria (p.ext.), haver-n’hi per vida d’hereus (p.ext.)