FAMÍLIA

els seus SD, la família, el partit, etc., propis (EC)

Quan va arribar a l’aeroport, els seus l’esperaven / És dels nostres (També s’usa amb les altres formes del possessiu)

la seva gent