FALTANT

per manca de SP, expressió usada per a indicar la manca d’alguna cosa necessària, convenient, útil, desitjada, etc.

No van poder socórrer-lo per manca d’ajut

per falta de