FALSEJAR

carregar els daus SV, fer falsos els daus ficant un trosset de plom en un dels seus costats (IEC)

No vulguis tractes amb aquest home; no emprèn cap negoci sense carregar els daus; és un pinta / Ha carregat els daus i guanya totes les partides (R-M, *)

jugar net (ant.), tirar dau fals (p.ext.)