FALS

de broma SP, no autèntic (R-M)

És una arma de broma, però sembla veritable; està molt ben feta / Li agradava de jugar a comunicar-se amb d’altres nens amb telèfon de broma (R-M)

de joguina, de mentida, de fantasia, de per riure

de per broma (v.f.), de fira (p.ext.)

de fantasia SP, que no és ver, per error o per engany (Fr)

Tenia la sensació que el que els havia explicat s’ho havia inventat, que era de fantasia

de broma, de per riure

de joguina SP, no autèntic

En aquella pel·lícula es notava molt que els boscos eren de joguina

de broma, de mentida

de mentida SP, fals / no autèntic (R-M, *)

Aquest llibre és una sèrie d’intervius a personatges de mentida que assumeixen el caràcter de molts personatges actuals i coneguts a bastament / Són unes ulleres de mentida (R-M, *)

de broma, de joguina, d’imitació

ésser fals com l’ànima de Judes SV, ésser molt fals, traïdor o mentider (A-M)

No et refiïs d’ell, que és fals com l’ànima de Judes

mentir com l’ànima de Judes

tan cert com ara plouen figues SA, expressió que significa que una cosa no és certa (IEC)

Que és un lladre és tan cert com ara plouen figues (També s’usa amb les formes com ara plouen figues i ara plouen figues)

ara li fan el mànec, com ara plouen naps

tan cert com el sol (ant.), tan cert com la llum (ant.), tan cert com ara és de dia (ant.), tan cert com que el sol ha sortit (ant.), tan cert com tu i jo ara som aquí (ant.), tan cert com la llum (ant.)

veure-se-li el llautó (a algú) O, revelar-se allò que realment hi ha sota l’aparença enganyosa (d’algú o d’alguna cosa) (IEC)

Aquell fa molts escarafalls, però no te’n fiïs: se li veu el llautó d’una hora lluny (Fr)

treure la pota

ensenyar el llautó (a algú) (p.ext.), ensenyar l’orella (a algú) (p.ext.), ensenyar la ceba (a algú) (p.ext.), ensenyar la pota (a algú) (p.ext.), ensenyar les cartes (a algú) (p.ext.)