FADRINA

quedar per tia SV, una dona, quedar soltera / quedar fadrina una dona (IEC, EC)

Si no surt a conèixer gent quedarà per tia

quedar per a vestir sants

per merèixer (p.ext.)