FACILITAR

donar-li (alguna cosa) mastegada (a algú) SV, facilitar molt a altri la comprensió o execució d’alguna cosa (EC)

Els has de donar els temes mastegats perquè no es perdin / No t’entendrà pas si no li ho dónes ben mastegat / Va donar-li els apunts tots ben mastegats (També s’usa amb els modificadors ben, tot ben, etc. davant del participi passat) (*, EC, *)

portar-li (alguna cosa) amb safata (a algú), servir-li (alguna cosa) amb safata (a algú)

voler-ho tot mastegat (inv.), fer-li el pont de plata (a algú) (p.ext.), donar peixet (a algú) (p.ext.)

donar pas (a algú) SV, donar possibilitat o facilitat de passar a algú (A-M)

Va donar pas a la seva germana perquè pogués obrar en un major espai

deixar pas a, fer pas a

donar peixet (a algú) SV, afluixar en un joc perquè l’adversari guanyi punts que altrament no guanyaria (IEC)

Donava peixet al seu germà petit quan jugaven a cartes

donar-li (alguna cosa) mastegada (a algú) (p.ext.), portar-li (alguna cosa) amb safata (a algú) (p.ext.), donar-li quinze i falta (a algú) (p.ext.)

fer pas (a alguna cosa) SV, facilitar el pas (R-M)

Cal fer pas al progrés (R-M)

obrir la porta (a alguna cosa), obrir pas (a alguna cosa)

posar taps (en alguna cosa) (ant.), posar pèls (en alguna cosa) (ant.), posar bastons a les rodes (ant.), barrar-li el pas (a algú) (ant.)

obrir la porta (a alguna cosa) SV, facilitar / facilitar l’accés a alguna cosa (Fr, *)

Obrir la porta al vici (Fr)

fer pas (a alguna cosa), obrir pas (a alguna cosa), obrir camí (a alguna cosa)

posar bastons a les rodes (ant.), tancar les portes (a algú) (p.ext.)

obrir pas (a alguna cosa) SV, facilitar el pas o l’actuació (R-M)

Tota aquesta informació obrirà pas a una discussió molt seriosa sobre el tema que ens interessa / El seu avi obrí pas a l’actuació dels castellers (R-M)

obrir camí (a alguna cosa), fer pas (a alguna cosa), obrir la porta (a alguna cosa), donar lloc (a alguna cosa)

posar bastons a les rodes (ant.)

portar-li (alguna cosa) amb safata (a algú) SV, donar grans facilitats a algú perquè aconsegueixi una cosa (IEC)

Al teu fill, no li portis les coses amb safata, que no s’espavilarà mai

donar-li (alguna cosa) mastegada (a algú), servir-li (alguna cosa) amb safata (a algú)

fer-li el pont de plata (a algú) (p.ext.), donar peixet (a algú) (p.ext.)

servir-li (alguna cosa) amb safata (a algú) SV, donar grans facilitats a algú perquè aconsegueixi una cosa

Va servir la victòria amb safata al seu rival

portar-li (alguna cosa) amb safata (a algú), donar-li (alguna cosa) mastegada (a algú)