FÀCIL

bo d’agombolar SA, que a tot s’acomoda (IEC)

No tindrà cap problema amb ell, és bo d’agombolar

com una cera, ésser un àngel, dir amén a tot

deixar-se dur per (p.ext.), ésser de bona jeia (p.ext.), tenir bona jeia (p.ext.)

cosa de poques taules SN, ésser cosa fàcil o sense complicacions (A-M)

És cosa de poques taules, no tindràs cap problema

joc de poques taules

de bon (fer alguna cosa) SP, fàcil / dit per a indicar que alguna acció és fàcil o agradable (Fr, *)

Aquest menú és de bon fer perquè és senzill / Amb el menjar és de bon acontentar, tot li agrada / Com que aquest camí és de baixada fa de bon caminar (S’usa com a complement dels verbs ésser o fer)

de mal (fer alguna cosa) (ant.)

ésser bufar i fer ampolles SV, expressió per a indicar la facilitat amb què hom fa una cosa / ésser del tot fàcil de fer (IEC, EC)

No costa gens, és bufar i fer ampolles i de seguida n’aprendràs / Per ella aprendre a conduir va ser com bufar i fer ampolles (Només s’usa en tercera persona del singular i amb la forma ésser com bufar i fer ampolles) (R-M, *)

ésser de clau passat, ésser pa i nous, ésser flors i violes, més fàcil que beure’s un ou, ésser com donar palla a la mula, ésser pa sucat amb oli, ésser peix al cove, treure el cargol bufant, llis i pla

costar Déu i ajuda (ant.), en un no res (p.ext.)

ésser com donar palla a la mula SV, ésser una cosa molt fàcil o que es fa ràpidament (A-M)

La solució d’aquest problema és com donar palla a la mula, no et preocupis

ésser peix al cove, ésser pa i mel, joc de poques taules, més fàcil que beure’s un ou, ésser bufar i fer ampolles, ésser flors i violes, ésser pa i nous, ésser pa sucat amb oli

costar Déu i ajuda (ant.)

ésser de clau passat SV, no oferir cap dificultat / ésser molt evident o fàcil, de gran simplicitat (R-M, *)

Aquest problema és ben clar; la seva solució és de clau passat; en dos minuts el pots fer (R-M)

ésser bufar i fer ampolles, llis i pla

ésser diners comptats SV, ésser molt clara una cosa, no presentar perills ni problemes (EC)

Aquelles tasques van ser diners comptats

ésser diners segurs

ésser diners segurs SV, ésser molt clara una cosa, no presentar perills ni problemes (EC)

Els informes eren diners segurs; ja tenia tota la documentació, només els havia de redactar

ésser diners comptats

ésser flors i violes SV, ésser cosa plaent i fàcil (IEC)

Ara ha reeixit, però no tot han estat flors i violes; li ha calgut lluitar molt / Aquesta és una feina agradable, però no tot sembla flors i violes (També s’usa amb el verb semblar) (R-M, *)

ésser bufar i fer ampolles, ésser com donar palla a la mula, ésser pa i nous, ésser pa sucat amb oli, ésser peix al cove

ésser pa i mel SV, ésser una cosa molt fàcil (A-M)

Aquell examen era pa i mel. Per això va aprovar tanta gent

ésser com donar palla a la mula, més fàcil que beure’s un ou, ésser pa sucat amb oli

ésser pa i nous SV, resultar fàcil (R-M)

Aquesta feina, per a mi, és pa i nous; ja estic acostumat a fer-la; no em representa cap dificultat (R-M)

ésser pa sucat amb oli, ésser bufar i fer ampolles, ésser com donar palla a la mula, ésser flors i violes, ésser peix al cove

costar Déu i ajuda (ant.)

ésser pa sucat amb oli SV, una cosa, ésser molt fàcil o de poca consistència, de poc valor (IEC)

Fer això és pa sucat amb oli

ésser pa i nous, ésser bufar i fer ampolles, ésser com donar palla a la mula, ésser flors i violes, ésser peix al cove, ésser pa i mel

costar Déu i ajuda (ant.)

ésser peix al cove SV, ésser fàcil, d’un resultat segur (EC)

Resoldrem aquest inconvenient ràpidament, és peix al cove

ésser com donar palla a la mula, més fàcil que beure’s un ou, ésser bufar i fer ampolles, ésser flors i violes, ésser pa i nous, ésser pa sucat amb oli

ésser un joc (per a algú) SV, no oferir cap dificultat a algú (IEC)

Aquests problemes són un joc per a en Pere

estar tirat

ésser una fresca SV, dit de les persones, especialment les dones, despreocupades en relació amb l’altre sexe (EC)

La Laia és una fresca: sempre va amb molts nois i després els deixa perquè se’n cansa

dona fàcil

posar-s’hi bé (p.ext.), amor lliure (p.ext.)

ésser una maria SV, ésser fàcil d’aprovar, una assignatura d’un programa d’estudis

Aquesta assignatura és una maria, no l’ha suspesa ningú / Havia escollit matricular-se a danses africanes en lloc d’ètica perquè era la maria d’aquell curs (També s’usa amb la forma ésser la maria)

ésser un os (ant.)

estar tirat SV, alguna cosa, resultar fàcil

Aquest examen estava tirat: l’hauria pogut fer amb els ulls tancats

ésser un joc (per a algú)

fer (alguna cosa) jugant SV, fer alguna cosa sense esforç, amb facilitat, com per diversió (EC)

Fa la feina jugant, és de les persones que s’ho passa bé treballant

treure el cargol bufant, amb una mà lligada a l’esquena, amb una mà a la galta, amb les mans netes, com si res

jugant jugant (p.ext.)

joc de poques taules SN, dit d’una cosa que no ha de tardar a resoldre’s / es diu d’una cosa pròxima a ésser resolta (IEC, EC)

Quan totes les peces siguin acabades, el muntatge serà joc de poques taules; en un moment ho farem (R-M)

cosa de poques taules, ésser com donar palla a la mula

llis i pla SCoord, planer, que no té gens de dificultat (A-M)

Aquest exercici és llis i pla: no heu de tenir cap tipus de dificultat a l’hora de fer-lo

ras i llis, ésser de clau passat, ésser bufar i fer ampolles

més fàcil que beure’s un ou SA, ésser una cosa molt fàcil (A-M)

Ja saben que és més fàcil que beure’s un ou, perdre el concepte (A-M)

ésser pa i mel, ésser peix al cove, ésser com donar palla a la mula, ésser bufar i fer ampolles

no tenir cap misteri SV, ésser cosa fàcil o sense complicacions

Resoldre aquesta equació no té cap misteri

no tenir cap secret

no tenir cap secret SV, ésser cosa fàcil o sense complicacions

El tema que explicarem avui no té cap secret, és dels més fàcils del curs

no tenir cap misteri

treure el cargol bufant SV, fer una cosa molt fàcilment / fer o obtenir una cosa difícil, amb relativa facilitat, esquivant les dificultats majors (Fr, A-M)

Aprovar aquest examen és com treure el cargol bufant

fer (alguna cosa) jugant, ésser bufar i fer ampolles

treure es cargol bufant (Mall., Men.)