EXTREMS

l’alfa i l’omega SCoord, el principi i la fi (IEC)

En repassar l’edició crítica van mirar-se l’alfa i l’omega de la novel·la