EXTINGIDA

llengua morta SN, llengua que ja no es parla (IEC)

El llatí és una llengua morta

llengua viva (ant.), llengua sàvia (p.ext.)