EXTENSAMENT

a tesa SP, en tota l’extensió, sense limitació (IEC)

Regar a tesa (IEC)

[Cardona, Solsona, Conca de Tremp, Ribagorça (A-M)]