EXQUISIT

cantar-hi els àngels O, ésser exquisit / ésser molt bo, molt saborós; tenir un sabor exquisit (R-M, *)

Ens ha fet una crema que hi cantaven els àngels; era deliciosa (R-M)

ésser mamella de monja, fondre’s dins la boca

com la pera en el tabac SAdv, en forma exquisida, de la millor manera / de la millor manera possible (A-M, *)

—Com està la teva filla? —Com la pera en el tabac / Al fill, l’ha criat com una pera en un tabac (També s’usa amb la forma com una pera en un tabac)

[Val. (A-M)]

de gust SP, que té distinció (R-M)

És un mobiliari de gust, com tot el que tenen / És un home de gust, va molt elegant (R-M, EC, *)

de mal gust (ant.)

ésser mamella de monja SV, ésser de qualitat superior, tenir un sabor exquisit (IEC)

Aquesta melmelada que has preparat és mamella de monja, és finíssima (També s’usa amb la forma ésser teta de monja)

cantar-hi els àngels, fondre’s dins la boca, tenir bon paladar

ésser cosa fina (p.ext.), fi com la satalia (p.ext.)