EXPULSAT

anar a vendre safrà SV, ésser expulsat (A-M)

Com que a classe no para de xerrar, sempre ha d’anar a vendre safrà

[Costa de Ponent (A-M)]