EXPRESSIÓ

frase feta SN, expressió d’ús corrent en la llengua; frase que té una forma estereotipada invariable, el significat de la qual no pot ser deduït del significat dels seus components (IEC)

Pretenen fer un recull de frases fetes / Acaba de dir una frase feta

dita popular (p.ext.)