EXPRESSAR-SE

sortir-li de dins (a algú) SV, procedir d’un sentiment sincer

Li va sortir de dins de dir-li que ja no sentia res per ella

sortir-li de l’ànima (a algú), sortir-li del cor (a algú)

sortir-li de l’ànima (a algú) SV, procedir d’un sentiment sincer (EC)

Així que el va veure, li va sortir de l’ànima dir-li que l’estimava

sortir-li de dins (a algú), sortir-li del cor (a algú)

dir-li els quatre mots de la veritat (a algú) (p.ext.)