EXPOSICIÓ

fira de mostres SN, exposició periòdica, en un espai construït expressament, de mostres de productes, principalment manufacturats / gran instal·lació en què s’exhibeixen exemplars de diferents mercaderies per donar-les a conèixer a un públic nombrosíssim, atret per la magnificència de l’exhibició (EC, A-M)

Cada any al meu poble fan una fira de mostres