EXPLOTAR (v. intr.)

ANT

fer llufa SV, una bomba, un petard, cremar-se sense explotar (IEC)

El coet ha fet llufa; no s’ha enlairat (R-M)