EXPIRAR

exhalar el darrer sospir SV, morir / cessar de viure (R-M, *)

Va exhalar el darrer sospir en companyia de la seva muller / En aquesta habitació va exhalar l’últim sospir un gran actor / La malaltia va causar que s’anés apagant fins a exhalar l’últim sospir (També s’usa amb l’adjectiu últim) (*, R-M, *)

aclucar els ulls, exhalar la vida, exhalar l’esperit, fer el darrer badall

exhalar la vida SV, morir / cessar de viure (EC, *)

Va exhalar la vida ahir al matí

exhalar el darrer sospir, exhalar l’esperit, passar a millor vida, perdre la vida