EXPERT

entendre-hi SV, ésser expert en una cosa (Fr)

En informàtica, hi entenc moltíssim / No li parlis d’art, no hi entén (*, EC)

no entendre-hi futil·la (ant.), no entendre-hi un borrall (ant.), no entendre-hi pilota (ant.)

ésser intel·ligent (en alguna cosa) SV, ésser entès en alguna cosa (EC)

És intel·ligent en matemàtiques (S’usa normalment amb noms que denoten alguna branca del coneixement com a complement)

ésser de l’art

anar fort (en alguna cosa) (p.ext.)

estar curat d’espants SV, tenir experiència, no sorprendre’s (R-M)

Deixa’l que vagi on vulgui; ja està curat d’espants; ja se sap valer sol (R-M)

pensar-se-les totes

tenir-hi la mà trencada (p.ext.), posar-hi call (p.ext.)

no ésser coix ni manxol SV, ésser expert, poder valer-se (R-M)

Prou bé que ho resoldrà tot ell sol; no és coix ni manxol, de tot se’n surt (R-M)

pensar-se-les totes, no ésser manxol

ésser un passerell (ant.)

tenir el cul pelat d’anar per les aules SV, tenir molta experiència de la vida, saber comportar-se enmig del món (A-M)

Si vols consell sobre aquest tema, demana-l’hi a ell, que té el cul pelat d’anar per les aules i ben segur que et sabrà aconsellar

tenir el cul pelat (de fer alguna cosa)

tenir el cul pelat (de fer alguna cosa) SV, estar molt acostumat a fer alguna cosa / haver-la feta molt sovint, tenir-hi pràctica (IEC, EC)

Té el cul pelat de fer informes / Li vols ensenyar a fotografiar? Si ell ja en té el cul pelat, de tants anys de fer-ho! (*, R-M)

tenir (alguna cosa) pel cap dels dits, tenir-hi la mà trencada, tenir el cul pelat d’anar per les aules

tenir-hi call (p.ext.)

tenir esperons SV, tenir experiència (R-M)

No pateixis per ell; ja té esperons; no és pas la primera vegada que ha de solucionar un cas com aquest (R-M)

tenir totes les dents, tenir un pam de barba, tenir món

tenir (alguna cosa) per la punta dels dits SV, tenir una gran destresa a fer alguna cosa (EC)

Això de parlar en públic, ho té per la punta dels dits

tenir (alguna cosa) pel cap dels dits, saber-ne de cada mà, tenir (alguna cosa) per la mà, tenir-hi la mà trencada, saber (alguna cosa) pel cap dels dits

tenir-hi call (p.ext.)

tenir totes les dents SV, tenir experiència (R-M)

No cal aconsellar-lo; ja té totes les dents i sap què fa (R-M)

pensar-se-les totes, tenir un pam de barba, tenir esperons

tenir un pam de barba SV, ésser experimentat (R-M)

Sabia perfectament el que es feia, perquè en aquest tema tenia un pam de barba / No cal que faci l’ingenu, que ja té tres pams de barba i no li està bé voler passar per inexpert (També s’usa amb el numeral tres) (*, R-M)

pensar-se-les totes, tenir totes les dents, tenir esperons, ésser un gat vell

ésser un passerell (ant.)