EXPERIMENTAT

conèixer el marro SV, tenir experiència de les dificultats o dels sofriments que cal passar en una situació (EC)

—Mira que arriba a costat tenir els estudiants atents a classe. —Sí, noia, ja conec el marro

saber quin pa hi donen, saber el pa que s’hi dóna

conèixer el món SV, tenir experiència de la vida (EC)

És un home que sap de tot, coneix el món

tenir món

no haver vist el món per un forat (ant.), home de món (p.ext.), tenir anys d’ofici (p.ext.), saber anar pel món (p.ext.)

ésser un gat vell SV, (ésser una) persona de molta experiència, que sap tots els trucs, que difícilment hom pot enganyar (IEC)

Sabia quan algú deia una mentida perquè era un gat vell i ningú no el podia enganyar (També s’usa amb la forma ésser gat vell)

home de món, tenir un pam de barba, saber més que l’oli ranci

ocell de primera volada (ant.), de la primera volada (ant.), ésser un passerell (ant.), tenir anys d’ofici (p.ext.)

haver menjat a set hostals i begut a deu tavernes SCoord, tenir experiència (R-M)

Ui, aquest! No tinguis por que l’enganyin. Ja ha menjat a set hostals i begut a deu tavernes; no és cap inexpert (R-M)

pensar-se-les totes, saber quin pa hi donen

home de món SN, home de molta experiència / home de molta experiència dels costums, de les intrigues, etc., de la societat (EC, A-M)

En Jaume és un home de món, per això sap de tot una mica (També s’usa amb els noms gent i persona)

ésser un gat vell

conèixer el món (p.ext.), tenir món (p.ext.), saber la carta de navegar (p.ext.)

posar-hi call SV, endurir-se en una feina (R-M)

A base de treballar molt en aquesta feina, hi ha posat call / Que si és bon xofer? Ha posat call conduint tota mena de cotxes durant quinze anys i no ha tingut mai cap accident / Te’n pots refiar; ha posat call adobant rellotges (*, R-M, R-M)

tenir (alguna cosa) pel cap dels dits (p.ext.), guanyar-se les garrofes (p.ext.), tenir-hi la mà trencada (p.ext.)

saber el pa que s’hi dóna SV, conèixer les circumstàncies d’una situació o qüestió (R-M)

No em parlis d’intervenir en desavinences d’una altra família; ja sé el pa que s’hi dóna; acabarien renyint amb mi / T’aconsello que no et posis a treballar en aquella casa; sé el pa que s’hi dóna; no hi duraries tres mesos (R-M)

pensar-se-les totes, saber quin pa hi donen, conèixer el marro

saber la carta de navegar SV, tenir molta experiència i astúcia (A-M)

Té molt clar què vol i com aconseguir-ho, perquè sap la carta de navegar

perdre la carta de navegar (ant.), home de món (p.ext.)

saber quin pa hi donen SV, tenir experiència de les dificultats o dels sofriments que cal passar en alguna situació o circumstància (EC)

No cal que em facis de mestre, que ja sé quin pa hi donen

saber el pa que s’hi dóna, conèixer el marro, haver menjat a set hostals i begut a deu tavernes

tenir anys d’ofici SV, ésser molt experimentat en alguna cosa

Ell ho sap tot sobre aquests mecanismes perquè té anys d’ofici

ésser un gat vell (p.ext.), tenir món (p.ext.), conèixer el món (p.ext.)

tenir-hi la mà trencada SV, ésser molt hàbil o expert / estar molt versat en una cosa, tenir-ne molta pràctica / tenir-hi habilitat i pràctica (R-M, IEC, EC)

Fa uns pastissos excel·lents; hi té la mà trencada (R-M)

tenir (alguna cosa) pel cap dels dits, tenir el cul pelat (de fer alguna cosa), tenir bones mans, tenir dits, tenir (alguna cosa) per la mà, tenir (alguna cosa) per la punta dels dits, tenir (alguna cosa) pel cap dels dits

tenir-hi les mans trencades (v.f.), trencar-se la mà (p.ext.), posar-hi call (p.ext.), tenir mà (p.ext.), tenir-hi call (p.ext.), el més pintat (p.ext.), tenir esversada (alguna cosa) (p.ext.), estar curat d’espants (p.ext.)

tenir món SV, ésser molt experimentat (EC)

En Jaume és una persona que es fa amb tothom i que té món

conèixer el món, tenir esperons

no haver vist el món per un forat (ant.), home de món (p.ext.), tenir anys d’ofici (p.ext.)