EXPERIMENTAR

tocar (alguna cosa) amb les mans SV, experimentar, convèncer-se d’alguna cosa per l’experiència (A-M)

Jo, fins que no vaig tocar amb les mans això d’internet, no em creia que pogués ser útil