EXIMIR

perdonar la vida (a algú) SV, exceptuar a algú d’una obligació, d’allò que li toca de fer, d’un deute (EC)

Li va perdonar la vida / No cal que em facis cap favor, a mi no m’has de perdonar la vida (EC, *)

donar peixet (a algú) (p.ext.)