EXHAURIR

no veure’s (alguna cosa) als dits SV, tenir alguna cosa només molt poc temps, especialment exhaurir ràpidament una mercaderia (EC)

Ja he de tornar a demanar oli al proveïdor: no ens el veiem als dits (EC)

fer net (d’alguna cosa), no deixar florir (alguna cosa)