EXEMPLE

a exemple de SP, imitant d’algú o d’alguna cosa allò que fa (EC)

Canta a exemple de Montserrat Caballé / Va fer organitzar les activitats a exemple de l’any anterior

prendre model de (p.ext.), prendre exemple de (p.ext.), a imitació de (p.ext.)

com aquell qui diu SAdv, posant per comparació el que s’afirma / fórmula que serveix per a acompanyar una afirmació que pot semblar o és poc exacta (R-M, IEC)

Ell era, com aquell qui diu, una mena de missioner / Només érem quatre, com aquell qui diu (També s’usa amb les formes com aquell que diu i com qui diu) (R-M, IEC)

per dir-ho així, per dir-ho d’alguna manera

com és ara SAdv, com per exemple / expressió amb què hom presenta un cas concret o pràctic d’allò que diu en general (EC, *)

Has de menjar coses com és ara sopa, verdura, peix bullit, si vols que et passi el mal d’estómac / És tan llepafils com ara el teu pare (Sovint s’omet el verb)

per exemple

per dir-ho així SP, equival a una afirmació aproximada / fórmula d’atenuació d’allò que hom diu / fórmula amb què hom introdueix una afirmació que podria semblar inexacta (R-M, IEC, EC)

Aquell home era, per dir-ho així, una mena de bruixot; pretenia fer cures meravelloses / Si no sap la resposta a aquesta pregunta tan lògica és poc intel·ligent, per dir-ho així (R-M, *)

com aquell qui diu, per dir-ho d’alguna manera

valgui l’expressió (p.ext.)

per dir-ho d’alguna manera SP, fórmula d’atenuació d’allò que hom diu amb què hom introdueix una afirmació que podria semblar inexacta

Si arriba cada dia tard a la nit, és un pendó, per dir-ho d’alguna manera

per dir-ho així, com aquell qui diu

valgui l’expressió (p.ext.)

per exemple SP, expressió que posa quelcom com a model, o comparança / expressió amb què hom presenta un cas concret o pràctic d’allò que diu en general (R-M, EC)

Parla sobre un tema de la naturalesa; per exemple, de les aus migratòries, o de l’erosió dels corrents d’aigua, o dels volcans en activitat; del que vulguis / Has fet moltes coses mal fetes: per exemple, no avisar-lo (R-M, IEC)

com és ara

sense anar més lluny (p.ext.)

prendre llum de na Pintora SV, prendre exemple d’una cosa que s’acaba de veure o de contar (IEC)

Ja cal que prenguis llum de na Pintora i que a tu no et passi el mateix cas