EXEMPLAR

amb paraules i amb l’exemple SCoord, recomanant una cosa i ensems practicant-la (EC)

Quan ets pare has d’actuar amb paraules i amb l’exemple; si no, els teus fills no et prenen seriosament (S’usa normalment amb els verbs actuar, obrar, predicar, etc.)

predicar amb l’exemple (p.ext.)

predicar amb l’exemple SV, induir a fer quelcom obrant com es vol que obrin els altres / induir a fer una cosa obrant de la mateixa manera que hom vol que els altres obrin (R-M, EC)

Teniu raó que és molt exigent amb la puntualitat, però ell predica amb l’exemple, perquè no fa mai tard (R-M)

amb paraules i amb l’exemple (p.ext.)