EXECUTAR

executar (algú) en efígie SV, cremar, penjar o fer altra execució en la imatge d’una persona, en lloc de fer-la personalment, sia perquè el reu ja és mort, sia perquè no l’han pogut agafar (A-M)

Van executar-lo en efígie, perquè no l’havien aconseguit atrapar / Ell fou penjat en efígie (També s’usa amb els verbs cremar, penjar, etc.) (*, A-M)

posar (alguna cosa) en planta SV, establir, posar en execució, una institució, una reforma, etc. (EC)

Per a sortir de la crisi econòmica, el Govern, darrerament, ha posat moltes reformes en planta

posar (alguna cosa) en vigor

entrar en vigor (inv.)

posar (alguna cosa) en vigor SV, fent referència a una disposició, en estat de tenir efecte, d’obligar (EC)

Des que van posar la nova llei de trànsit en vigor no hi ha hagut tants accidents

posar (alguna cosa) en planta

entrar en vigor (inv.), en vigor (p.ext.), posar (alguna cosa) en ús (p.ext.), posar (alguna cosa) en circulació (p.ext.)