EXECUCIÓ

última pena SN, pena de mort / pena màxima dintre qualsevol ordenament, que priva de la vida el delinqüent (R-M, *)

Ha estat condemnat a l’última pena i serà executat el mes que ve / L’última pena és una condemna inhumana (R-M)

pena de mort, pena capital