EXCUSAR-SE

fondre’s en excuses SV, desfer-se en excuses (EC)

Sempre que li pregunten per què no ha fet els deures, es fon en excuses, perquè l’únic motiu és que està fet un manta (També s’usa amb els noms abstractes compliment, justificació, etc. com a complement de la preposició)