EXCURSIÓ

anar de vega SV, sortir al camp i fer-hi una menjada (IEC)

Si no plou, anirem de vega

fer una vega

pa a taleca (p.ext.), fer una escapada (a algun lloc) (p.ext.)

fer una vega SV, sortir al camp i fer-hi una menjada (IEC)

Li agradaria que ja fes bon temps per anar tots junts a fer una vega

anar de vega

pa a taleca (p.ext.), fer un salt (p.ext.)