EXCLUSIU

ANT

de sèrie SP, fet en sèrie / dit dels aparells, màquines, objectes, etc., que han estat fabricats en sèrie (R-M, EC)

No és cap model únic, sinó un cotxe de sèrie amb la carrosseria modificada (R-M)

en sèrie (p.ext.), en cascada (p.ext.)