EXCLOENT

a exclusió de SP, excloent algú o alguna cosa

Hi podia anar tothom a exclusió de la Núria

fora de, a excepció de, a l’enfora de, llevat de, tret de, passat de