EXCITAT

anar calent SV, estar excitat sexualment (IEC)

Aquest gos, sempre que va calent, fuig de casa cercant aventures / El toro anava calent i el van dur a muntar la vaca / Quan anava calent, se’n va haver d’anar / Després d’aquell espectacle, estava ben calent (També s’usa amb el verb estar i amb el modificador ben o els quantificadors bastant, molt, etc. en posició preadjectival) (R-M, R-M, *)

anar sortit, anar mogut, ésser un sortit

posar calent (inv.), home de faldilles (p.ext.)

anar fora corda SV, estar molt excitat passionalment (d’ira, alegria, entusiasme, etc.) (A-M)

Està molt enfadat, va fora corda / Si em toqués la loteria, estaria fora corda unes quantes hores (També s’usa amb el verb estar)

anar mogut SV, anar, estar, excitat sexualment (IEC)

Ha vist una pel·lícula porno i ara va mogut / Sap que quan acaba de despullar-se està mogut (També s’usa amb el verb estar)

anar calent, anar sortit

anar sortit SV, estar excitat sexualment

Aquest noi sempre va sortit: es passa el dia perseguint faldilles

anar calent, ésser un sortit, anar mogut

home de faldilles (p.ext.)

com un esperitat SAdv, excitat en alt grau (IEC)

Cridar com un esperitat / Estava molt esverat, mirava tothom com un esperitat (EC, *)

com una moto (p.ext.)

com una moto SAdv, dit per a referir-se a algú que està molt excitat, molt alterat

Avui va com una moto: es nota que està d’exàmens / Parla com una moto: de vegades no se l’entén de res / Quan li ho he dit s’ha posat com una moto, em sembla que no s’ho ha pres gaire bé

com un esperitat (p.ext.)

ésser un sortit SV, estar excitat sexualment

En Màrius és un sortit: l’altre dia el van enganxar espiant les noies que es canviaven al vestidor

anar calent, anar sortit

home de faldilles (p.ext.), ésser un porc (p.ext.), vell verd (p.ext.), fotre mà (a algú) (p.ext.)