EXCESSIVAMENT

a l’excés SP, excessivament / sense moderació, excessivament, moltíssim, massa (R-M, *)

No se sap controlar i beu a l’excés; acabarà malament / No és bo de menjar a l’excés (R-M)

ultra mesura, fora mida, en excés, amb excés

com una mala cosa SAdv, expressió de comparació ponderant l’excés, la mala qualitat… / molt, terriblement (R-M, EC)

Aquest vi és agre com una mala cosa; no es pot beure / Treballa com una mala cosa (R-M, EC)

a més no poder, per excés, una cosa de no dir, fins a no poder més

amb bogeria (p.ext.), a coves (p.ext.), a mansalva (p.ext.), a manta (p.ext.), a mort (p.ext.), a punta pala (p.ext.), amb ganes (p.ext.), de valent (p.ext.), mortal de necessitat (p.ext.)

de mala manera SP, molt, excessivament (IEC)

Sempre que li fa mal l’estómac es queixa de mala manera; no sap parar de gemegar / Xerra de mala manera (R-M, EC)

fora mida, en excés, ultra mesura

en extrem (p.ext.), a coves (p.ext.), a mansalva (p.ext.), a manta (p.ext.), a mort (p.ext.), a punta pala (p.ext.), amb ganes (p.ext.), de valent (p.ext.)

en demesia SP, de manera que ultrapassa els límits normals o deguts

La contemplava en demesia

en excés, ultra mesura, en desmesura

a coves (p.ext.), a mansalva (p.ext.), a manta (p.ext.), a mort (p.ext.), a punta pala (p.ext.), amb ganes (p.ext.), de valent (p.ext.)

fora mesura SP, demesiadament / sense moderació (R-M, EC)

Beure vi fora mesura és perjudicial per a la salut

fora mida, ultra mesura, en excés

no tenir mesura (p.ext.)

fora mida SP, demesiadament / en gran quantitat o proporció, moltíssim (R-M, IEC)

Sempre beu fora mida i li fa mal (R-M)

fora mesura, en gran manera, de mala manera, qui sap quant, a l’excés, en extrem

fora de mida (v.f.), no tenir mida (p.ext.)

parlar pels descosits SV, parlar amb excés (IEC)

La bibliotecària, com que ha d’estar callada molta estona, quan surt de la feina aprofita l’ocasió i parla pels descosits / Quan te la trobes pel carrer, t’explica la seva vida: xerra pels descosits (També s’usa amb el verb xerrar)

xerrar com un lloro, xerrar més que un sac de nous, xerrar per setze, enrotllar-se com una persiana, descabdellar fil, trencar nous

clavar-les pels descosits (p.ext.), dir-les pels descosits (p.ext.), engegar-les pels descosits (p.ext.), no tenir la llengua arrendada (p.ext.), per quatre (p.ext.), xerraire com un lloro (p.ext.)

prou i massa SCoord, en gran manera, amb excés / fórmula d’afirmació intensiva, de molta força (A-M)

—Vas menjar molt ahir? —Sí, prou i massa / Pren els diners que et dono, en tens prou i massa

amb excés, en gran manera

de sobres (p.ext.), més del compte (p.ext.)

ultra mesura SP, sense moderació / excessivament, moltíssim, massa (IEC, EC)

Quan l’inviteu, sol beure ultra mesura / Li agrada el vi ultra mesura, n’abusa i tot (EC, *)

sobre manera, fora mesura, a l’excés, en excés, una cosa de no dir, en demesia, de mala manera, a tentipotenti

no tenir mesura (p.ext.)

una cosa per demés SQ, excessivament / d’una manera excessiva (R-M, *)

Aquella nit vam riure una cosa per demés; no t’ho pots imaginar (R-M)

més del compte, en excés