EXCEPTUANT

a part de SP, exceptuant / independentment d’alguna cosa (IEC, *)

A part de la Lluna, la Terra no té cap altre satèl·lit / A part que ell s’hi afegeixi o no a última hora, jo aniré al cinema (IEC, *)

al marge de, fora d’això, al costat de

si doncs no SConj, suposant que no, si és que no. Expressa l’única condició en què una cosa pot deixar d’ésser o d’esdevenir-se (EC)

Ell ja no tindrà dret a reclamar la seva part, si doncs no ho va fer abans del dia quinze del mes passat / Això no li ho perdonaré si doncs no me’n dóna complida explicació / Serà multat per la seva absència, si doncs no tenia cap justificació o excusa (R-M, EC, EC)

fora de, tret de, llevat de