EXCEPTE

a excepció de SP, excloent / exceptuant / salvant, excloent algú o alguna cosa (IEC, EC, *)

S’han de pintar tots els balcons, a excepció dels del primer pis / Tothom va haver de fer l’examen a excepció dels qui havien aprovat pels treballs del curs (R-M)

tret de, passat de, a exclusió de, a l’enfora de, fora de, llevat de

a l’enfora de SP, exceptuant, salvant (IEC)

Tots hi estàvem d’acord, a l’enfora d’aquells dos que es posaren a protestar / A l’enfora de les teves germanes, totes estàvem d’acord en el trajecte que calia seguir / La minyona portà tots els plats a taula a l’enfora dels de porcellana fina (R-M, R-M, *)

a excepció de, a exclusió de, fora de, llevat de, tret de, passat de

enfora de (v.f.)

(d’algú) enfora SP, exceptuant, salvant (EC)

I, del duc enfora, tots l’abandonaren i es passaren a l’enemic (EC)

fora de SAdv, exceptuant / salvant, excloent algú o alguna cosa (R-M, *)

Va convidar tota la família, fora de la germana gran, perquè hi estan renyits / Ell no en sabrà pas res, fora que tu li ho diguis (R-M, IEC)

a l’enfora de, tret de, a menys que, a exclusió de, a excepció de, llevat de, passat de

llevat de SP, exceptuant / salvant, excloent algú o alguna cosa (R-M, *)

Van convidar tota la família, llevat de l’oncle Pere, amb el qual no mantenen bones relacions / Llevat d’ella, no ho sap ningú / M’ho ha confessat tot, llevat que també hi participà la Maria (R-M, EC, EC)

a l’enfora de, tret de, a exclusió de, a excepció de, fora de, passat de, fora d’això

passat de SN, exceptuant algú o alguna cosa

Passat de mi, tots eren joves de vint a trenta anys / Passat d’ell, tots els altres eren francesos (Fr, EC)

a excepció de, a exclusió de, tret de, a l’enfora de, fora de, llevat de

salvat error o omissió SA, fora del cas en què hi hagués error o omissió (EC)

Salvat error o omissió, disposarem de l’article per fer el treball

tret de SP, excloent, exceptuant (IEC)

No va mai enlloc, tret d’alguna reunió amb els amics / Tret de comptats casos, els malalts d’hepatitis se salven / Tret que arribi molt tard, el veurem (R-M, IEC, IEC)

fora de, a l’enfora de, llevat de, a excepció de, a exclusió de, passat de, fora d’això